Nacházíte se: Elklim » Informace

Klimatizace: výběr klimatizace, typy a parametry

Klepnutím na některý z následujících modrých nadpisů zobrazíte obsah dané kapitoly. Opětovným klepnutím kapitolu zavřete.

Co byste měli vědět před nákupem klimatizace

Klimatizace - základní pojmy

Klimatizace – úprava čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu. Pojem se vžil také jako označení samotného klimatizačního zařízení
Klimatizační zařízení – zařízení určené k chlazení, ohřívání nebo odvlhčování cirkulujícího vzduchu
Komfortní klimatizační zařízení - zařízení určené k úpravě vzduchu v obytných a pracovních prostorech
Klimatizace a chlazení technologií - zařízení na úpravu vzduchu ve výrobních halách, chlazení kapalin a strojních celků

Typy komfortních klimatizačních zařízení

Komfortní klimatizační zařízení dělíme dle koncepce na:

 • Okenní klimatizace – zařízení je jako jeden celek, umísťuje se do připraveného stavebního otvoru či okna tak, že část je v chlazeném prostoru uvnitř a část ve venkovním prostředí, kam je dováděno odpadní teplo
 • Mobilní klimatizace - zařízení je obvykle také jako jeden celek, odpadní teplo je odváděno plastovou hadicí o průměru cca 120mm do venkovního prostoru přes otvor ve zdivu nebo pootevřenými dveřmi
 • Split klimatizace – zařízení je rozděleno na jednu venkovní a jednu vnitřní jednotku, je propojeno měděným potrubím s chladivem a komunikačním kabelem. Oproti okenní klimatizaci a mobilní klimatizaci je split klimatizace tichá a "diskrétnější". Hlučnější části, zejména kompresor, jsou umístěny ve venkovní jednotce.
 • Multisplit klimatizace - zařízení zpravidla sestává z jedné venkovní jednotky a dvou až čtyř vnitřních jednotek. Je určeno pro případy, ve kterých je z estetického nebo prostorového hlediska nemožné umístit více venkovních jednotek.
 • Systémy VRV, SDV – zařízení určené pro chlazení a vytápění kancelářských budov, na venkovní jednotku je možno napojit až 50 vnitřních jednotek, systém je centrálně řízen počítačem
 • Systémy výrobníků studené vody v kombinaci s fan coily - zařízení je koncipováno jako chladící jednotka (tzv. chiller) umístěný vně budovy. Potrubním rozvodem, ve kterém koluje chladící kapalina, je chiller prostřednictvím páteřního rozvodu zapojen do jednotlivých fan coilů umístěných v kancelářích.

Typy Split a Multisplit zařízení

Zařízení klimatizace Split a Multisplit dále dělíme dle typu vnitřní jednotky na:

 • Nástěnné jednotky – kompaktní zařízení určená k montáži na stěnu - cenově nejdostupnější
 • Kazetové jednotky – určené pro montáž do podhledů, kvalitní distribuce chlazeného vzduchu po místnosti i při vyšších výkonech, propracovaný design
 • Podstropně - parapetní jednotky - montáž na strop nebo podlahu, velký výkon, možnost větších vzdáleností mezi vnitřní a venkovní jednotkou, dle konkrétního výrobce až cca 50m
 • Kanálové - mezistropní jednotky - určené pro montáž do mezistropů, distribuci vzduchu zajišťuje vzduchotechnický rozvod pomocí flexibilního izolovaného potrubí a kombinace výustí, ventilů

V dnešní době má většina splitových a multisplitových klimatizačních jednotek kromě funkce chlazení také režim topení, tj. fungují jako tepelné čerpadlo vzduch - vzduch.

Nástěnná jednotka Kazetová jednotka Podstropně - parapetní jednotka Mezistropní - kanálová jednotka
Nástěnná jednotka Kazetová jednotka Podstropně - parapetní jednotka Mezistropní - kanálová jednotka

Energetické parametry klimatizačních zařízení

COP - Coefficient of Performance - koeficient výkonu, chladící faktor vyjádřený poměrem Q [W] / P [W], koeficient zhodnocení energie a tepelného výkonu.
Q - chladicí výkon zařízení udávaný výrobcem, v jednotkách [Watt]
P - elektrický příkon zařízení [Watt]

EER - Energy Efficiency Rating - úsporný výkon, parametr, který charakterizuje dané klimatizační zařízení (poměr výkonu klimatizačního zařízení k odebíranému příkonu - spotřebě). Z toho vyplývá, že klimatizační zařízení o vysoké hodnotě EER pracuje s velkou účinností z hlediska využití přiváděné energie (je úspornější).

Energetický štítek

Energetický štítek

Hodnoty

Účinnost klimatizačních zařízení

 • Klimatizační zařízení bez invertní technologie - kompresor pracuje vždy na 100 procent do dosažení požadované teploty v prostoru, poté je odpojen. Pořizovací cena jednotek je výrazně nižší, provozní cena výrazně vyšší.
 • Klimatizační zařízení s řízeným stejnosměrným kompresorem - DC Inverter - Výkon zařízení se automaticky mění v závislosti na venkovní teplotě a požadované vnitřní teplotě. Plynule snižuje výkon kompresoru, má několikanásobně nižší rozběhový proud a ušetří až 44% energie. Frekvenční měnič u venkovní jednotky se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. Ve srovnání se standardním systémem s tepelným čerpadlem lze požadované teploty dosáhnout rychleji a teplota je udržována bez větších teplotních výkyvů.

Dimenzování klimatizačních zařízení

Zařízení menších chladících výkonů lze vybrat dle následující tabulky. Pro přesnější výběr je nutný výpočet tepelných zátěží prostoru, který provádíme dle projektové dokumentace nebo po osobní návštěvě.

Aplikační prostor Výkon klimatizace
do 50 m3 2 kW
50 - 60 m3 2,7 kW
60 - 90 m3 3,5 kW
100 - 125 m3 5,0 kW
120 - 170 m3 7,0 kW

Klimatizace a Vaše zdraví

Tepelný šok

Tepelný šok je stav, který vzniká při častých přechodech člověka z místnosti o nízké teplotě do prostorů s teplotou výrazně vyšší. Projevy tepelného šoku jsou především nachlazení, bolesti v krku, v krajním případě i angína. Je však zaručený recept, jak se této nepříjemné komplikaci vyhnout. Při provozu klimatizačního zařízení nastavíme teplotu v klimatizovaném prostoru vždy jen o 5-6 stupňů Celsia níže, než je venkovní teplota.

Pokud je tedy venkovní teplota 33 stupňů Celsia, měli bychom na klimatizaci nastavit min. teplotu 27 stupňů.

Nikdy též nesedíme v místech, která jsou přímo ofukována chladným vzduchem z jednotky klimatizace.

Jestliže pobýváme v chlazeném prostoru např. celý den, můžeme si teplotu přizpůsobit dle naší aktuální tepelné pohody, před přechodem ven je však potřeba teplotu chlazeného prostoru postupně zvyšovat na rozdíl max. 5 stupňů.

Dlouhá životnost a správná funkce zařízení

Požadavky na montáž klimatizačních zařízení

Pro bezporuchovou funkci a dlouholetý bezproblémový provoz je nutno při montáži klimatizačního zařízení dodržovat striktně daná pravidla, a to zejména:

 • Použití chlaďařské mědi o správné dimenzi pro potrubní rozvod chladiva
 • Bezvadné provedení spojů měděného potrubí pájením na tvrdo
 • Použití pájky s daným procentem stříbra
 • Zachovávání přísné čistoty chladícího okruhu
 • Odstranění zbytků vlhkosti a vzduchu ze systému pomocí dvoustupňové vývěvy
 • Tlaková zkouška chladícího okruhu
 • Naplnění chladícího okruhu předepsaným množstvím a typem chladiva
 • Kontrola úniku chladiva pomocí citlivého detektoru
 • Bezvadné provedení izolace potrubí pomocí parotěsné izolace
 • Bezpečné elektrické zapojení dle příslušných elektrotechnických norem
 • Kontrola všech provozních veličin při oživení zařízení a jeho provozu
 • Kontrola a nastavení všech součástí systému (čerpadla, zimní regulace, ochrany, signalizace aj.)

Servisní prohlídky klimatizací

Pravidelný servis klimatizace ochrání zdraví Vaše i "zdraví" Vašeho zařízení

Na lamelách vnitřní výparné jednotky kondenzuje vlhkost obsažená v prostoru. Stačí spora plísně a je na problém zaděláno. Plíseň se začne množit a je spolu s vyfukovaným chladným vzduchem distribuována do prostoru. Tento problém lze minimalizovat pravidelnou servisní kontrolou, součástí níž je i desinfekce lamel Vaší jednotky.

Naopak na lamelách venkovní kondenzační jednotky dochází k usazování prachových částic, částí květů odkvetlých stromů a dalších polétavých materiálů z ovzduší. Pro optimální chod a dlouhou životnost zařízení je nutno tyto částice pravidelně odstraňovat, což je mimo jiné také náplní práce našich techniků při servisní prohlídce.

Kam dál?

My Vám to ochladíme!